User: dantaichinh
Name: Dân Tài Chính
Location: 744/17 Nguyen Kiem, phuong 4, quan Phu Nhuan, Tp. Ho Chi Min
Bio: https://www.dantaichinh.com là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát t
Stats
Following:
Followers:
Friends: