Goldidea https://goldidea.vn P 307, nhà A2, Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0904742898