User: goldideavn
Name: Goldidea Branding Creative & Design
Location: P 307, nhà A2, Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Ha Noi
Bio: Thiết kế thương hiệu là toàn bộ quá trình tạo ra một thương hiệu, từ tên thương hiệu, bộ nhận diện cho đến việc quảng cáo thương hiệu...để tạo ra một bản sắc riêng biệt so với các thương hiệu khác trên thị trường và phân biệt sản phẩm với các thương hiệu
Stats
Following:
Followers:
Friends: