User: thuyetphaphay
Name: Thuyết Pháp Hay
Location: Thon Binh Truc, Thang Binh, Quang Nam
Bio: https://www.phaphay.com - Bài giảng Phật Pháp mới nhất về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, đời sống
Stats
Following:
Followers:
Friends: