User: tqccenter
Name: TQC Trung tâm
Bio: (chứng nhận) Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC là tổ chức khoa học công nghệ với năng lực chuyên môn và đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giúp triển khai các dịch vụ: http://tqc.vn/chung-nhan-iso-13485.htm http://tqc.vn
Stats
Following:
Followers:
Friends: