tripaugust81 4 mos
a/Sửa thẻ heading toàn bộ ( nên sửa từ lúc up code chưa chạy ) Sửa file :/home/shisha-dubai.info/public_html/app/design/frontend/Sm/market/
tripaugust81 4 mos
-Chạy lệnh php bin/magento setup:upgrade -Nếu báo thiếu thư mục : /home/shisha-dubai.info/public_html/generated/metadata thì tạo thư mục m
Stats
Following:
Followers:
Friends: